Integritetspolicy


GDPR, en ny reglering inom EU för dataskydd gäller från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär att du har större möjligheter att bestämma hur dina personuppgifter ska hanteras.

Personuppgiftsansvar

Parent Teacher Association, Internationella Engelska Skolan Sundsvall (PTA IESS), organisationsnummer: 802495-2247 är personuppgiftsansvarig. Kontaktperson är PTAs styrelseordförande: Olof Hellström.

Medlemskap

Endast föräldrar och vårdnadshavare med barn som går på Internationella Engelska Skolan Sundsvall (IESS) kan bli medlemmar i föräldraföreningen. Syftet med medlemskapet är att kunna vara med och påverka barnens tillvaro på skolan, ha en dialog med andra föräldrar och personal på skolan och delta i olika aktiviteter som PTA ordnar i samarbete med skolan. PTAs verksamhet finansieras med medlemsavgifter och även om det inte krävs medlemskap för att kunna ta del av PTAs aktiviteter, önskar vi att så många som möjligt blir betalande medlemmar.

Hantering av medlemsinformation

Föräldraföreningens styrelse behandlar personuppgifter i ett register som består av både betalande medlemmar och dig som valt att inte bli medlem men som får utskick med information om PTAs aktiviteter. Denna behandling är begränsad till sådana uppgifter och åtgärder som är nödvändiga för att tillhandahålla medlemskapet samt kunna kommunicera med medlemmarna och de övriga föräldrar och vårdnadshavare som finns med i registret. Vi har sparat följande uppgifter om dig: Namn, E-postadress, Registreringsdatum av ett eventuellt medlemskap, Info om vilken termin medlemsavgiften är betald, Namn på det/de barn som du har i skolan och information om aktuell årskurs.

Hur länge vi behandlar personuppgifterna

Medlemskapet i PTA IESS gäller ett år i taget. Om du väljer att inte förnya ditt medlemskap rensas alla uppgifter bort. Vill du att vi ska ta bort alla dina personuppgifter från vårt register tidigare meddelar du det till PTA på kontakt(at)ptasundsvall.se och vi tar bort dina uppgifter direkt. Därefter kommer du inte få någon information alls från PTA.

Vilka får tillgång till din information (tredje part)

Vi registrerar dina uppgifter i ett excel- dokument i PTAs Goggle Drive konto. Endast PTA styrelse har tillgång till kontot. För våra olika e-postutskick använder vi MailChimp och för administration av våra olika distributionsadresser använder vi Ballou webhotell.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Du som ingår i vårt register får utskick med olika typer av information om vår våra aktiviteter och medlemskap. De uppgifter vi sparar används i kommunikationen med dig.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar samt att få sina personuppgifter rättade och raderade.

Kontaktinformation:

Parent Teacher Association, Internationella Engelska Skolan Sundsvall

E-post: kontakt[at]ptasundsvall.se *)

*) ersätt [at] med @